Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

21:44
3941 ed27 500
Reposted frombeckycue beckycue

January 28 2015

20:20
7383 9d74
"Nie poddawaj się! To właśnie TY jesteś swoim bohaterem.  "
20:20
20:19
6776 b389 500

wasbella102:

Cloud spiral in the sky. An Iridescent (Rainbow) Cloud in Himalaya. The phenomenon was observed early am 18 Oct 2009

Reposted fromfallarbortown fallarbortown viaczeresnie czeresnie
20:19
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice vialajla lajla
20:19
Muszę się śpieszyć i żyć - tyle czasu się zmarnowało!
— Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromluthinee luthinee vialajla lajla
20:19
8006 2272
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
20:18
4189 d96e
Reposted from9minutowa 9minutowa vialajla lajla
20:18
Reposted fromthebelljar thebelljar vialajla lajla
20:18
5050 d720
Reposted fromwestwood westwood vialajla lajla
20:17
0392 4667
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialajla lajla
20:17
0773 311f
Reposted fromszpital-smierci szpital-smierci vialajla lajla
20:17
6347 8310
Elizabethtown
Reposted fromhormeza hormeza viafilmowy filmowy
20:17
7604 e891
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialajla lajla
20:16
3370 fc36
Reposted fromdailylife dailylife vialajla lajla
20:16
6399 32b5
Elizabethtown
Reposted fromhormeza hormeza viafilmowy filmowy
20:15
Reposted frombluuu bluuu vialajla lajla
20:15
8625 152a
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress vialajla lajla
20:15
W każdej kobiecie jest piękno do odkrycia.
W każdej kobiecie.
Ponieważ ona nosi w sobie obraz Boga. Nie musi piękna wyczarowywać, zdobywać w salonie kosmetycznym, przechodzić operacji plastycznych, wszczepiać implantów biustu. Nie, piękno jest czymś, co zostało dane każdej kobiecie przy jej stworzeniu.
— Stasi Eldredge, "Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy"
Reposted fromcudoku cudoku vialajla lajla
20:15
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: TO TUTAJ.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.