Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

19:41
18:35
Reposted byorangeugarte orangeugarte
18:25
2461 1e25 500
Reposted fromesperer esperer
15:51
3191 14f8
Reposted fromdarthsadic darthsadic viadrink-me drink-me
15:48
14:43
14:17
4427 50f8 500
Reposted fromcouples couples viayouaresonaive youaresonaive
14:17
4106 7f61 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaflowerose flowerose
14:17
1672 9b67
14:16
6514 0855 500
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viazapachsiana zapachsiana
14:15
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viazapachsiana zapachsiana
14:15
Reposted fromsilence89 silence89 viadnienie dnienie
14:15
5399 bc63
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viamarkotna markotna
14:14
9880 fe7e

October 30 2014

21:56
1661 e641
Reposted fromesperer esperer
21:56
1706 730d
Reposted fromesperer esperer
17:44
#447
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamy-life my-life
17:43
7552 1b60

ichooseink:

-

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro
17:43
17:41
2359 84bf
Reposted fromloverdose loverdose viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.