Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2014

19:03
Reposted fromCin Cin vialiveattherainbow liveattherainbow
19:01
1364 7a07
Reposted fromuhuh uhuh viamariola mariola
19:01
4869 09e5 500

necrophilofthefuture:

Jo is a goddess

19:01
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viapl pl
19:01
19:00
9457 3607 500

beyondgoodand-evil:

Parisian apartment lust [x]

Reposted fromFilletLaBoeuf FilletLaBoeuf viamariola mariola
19:00
5784 57e5
18:59
4355 2e6d
Reposted fromorendasophie orendasophie viamariola mariola
18:59
12:54
1470 3757
Reposted fromcalifornia-love california-love viakasmii kasmii
12:53
0249 d39a 500
sensus
10:26
8355 8dff 500
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viakoloryzacja koloryzacja
10:26
0774 261c
Reposted fromhearted hearted vianegacja negacja
10:20
6620 027b 500
Reposted fromanciiiia anciiiia viaamal amal
10:19
Jeśli chodzi o to, że przeciwieństwa się przyciągają to wymyślił to powiedzonko jakiś popierdolony, przygłupi gimnazjalista. 
— A.W.
Reposted fromzabka zabka
10:19
3300 2c4a 500
Reposted fromkrucabomba krucabomba viavicodin vicodin
10:18
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover vianegacja negacja
10:17
6849 21de
Reposted fromget-fit get-fit viahejter hejter
10:09
10:04
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamaryland maryland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.