Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2014

21:53
5956 196d
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viascorpix scorpix
21:46
9121 b520
Reposted frombutterbeer butterbeer viaconstances constances
21:45
5926 7363 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
20:06
9130 914b
Reposted from12d3 12d3 vialiveattherainbow liveattherainbow
20:06
      I'M GOING TO REBLOG THIS FOREVER AND EVER
20:05
20:03
8912 9010

anonamose:

haha haha ha hu oh.

Reposted fromkec84 kec84 vialiveattherainbow liveattherainbow
19:48
6242 0efc
Reposted fromhappily happily viadontaskmewhy dontaskmewhy
19:48
7185 938a 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaszydera szydera
19:45
6283 3f61
Reposted fromMlleEni MlleEni viaszydera szydera
19:44
za szybko wczuwam się w ludzi, to prawda
— DEYS x ESSEX
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
19:43
19:18
2584 c345
19:18
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— Anthony de Mello
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadelightedd delightedd
19:17
6872 f6c2
Reposted fromiamstrong iamstrong viadelightedd delightedd
19:12
2930 caeb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohshit ohshit
19:10
nie składam się z przekonań, tylko z wątpliwości
— zdzisław beksiński
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaClary Clary
19:09
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaClary Clary
18:54
0199 636c
Reposted fromClary Clary
18:51
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.