Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2014

17:33
Reposted byjessamine jessamine
17:33
Reposted byemalja emalja
17:27
17:27
16:58
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
16:53
16:27
Reposted bySchuylerIMSwillidRK
16:27
Reposted byjaerk jaerk
16:27
Reposted byjaerkzzuuoo
16:26
Reposted byjaerk jaerk
16:26
Reposted bycosetteschlachtorosjaerk
16:26
Reposted byRK RK
16:26
Reposted byjaerk jaerk
16:26
Reposted byjaerk jaerk
16:25
Reposted byjaerkzzuuooelektronowy
16:25
16:18
Reposted byjaerksebastiankomandor
15:53
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
14:47

Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.


— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialugola lugola
14:26
Wystarczy jedna osoba, żeby twoje życie się odmieniło - Ty sama.
Nie otworzysz nowego rozdziału w swoim życiu, dopóki będziesz powracała do poprzedniego.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromsinglelady21 singlelady21 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.