Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2014

16:00
7095 a84e 500
Reposted fromkobiety kobiety
13:54
0064 18e2
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:54
0163 9ae0
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:53
0708 36a3
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:53
0749 5f46
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:32
Reposted byCoriLiarniespodziewankawhothefuckismonikapomijan
11:56
09:27
3965 5d2d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaynis aynis
09:25
2278 d8ac 500
09:17
9900 f65b
Reposted fromcalifornia-love california-love viadzanek dzanek
09:16
Z Twoim miejscem na ziemi jest tak jak z górami. Nieważne, że sobie stoją i są piękne. Liczy się to, z kim na nie patrzysz.
— najlepszy na świecie polonista
09:16
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromfindmyway findmyway viadziubkowa dziubkowa
09:15
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter vianieznajoma nieznajoma
09:11
8171 da1f
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viasatyra satyra
09:07
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele viamaryland maryland
09:06
Połowa grudnia. Wychodzisz z domu, a tam wrzesień.
Reposted fromPanMru PanMru viamaryland maryland

December 19 2014

19:46
18:56
O papierosy, kochane papierosy. Co w was jest takiego, że wypełniacie moje serce?
— chyba to że spalacie się razem ze mną.
Reposted fromnalezycie nalezycie viaanncey anncey
18:53
18:51
2459 4942
Reposted fromAgnese Agnese viaanncey anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.