Tumblelog by Soup.io
 • skinny
 • vith
 • glowacukru
 • hejanitajestem
 • paulyna
 • imara
 • RyanGosling
 • uosiu
 • mmisiowanka
 • makemyday
 • Amberfromgao
 • nothingmore
 • tuff
 • GirlTiger
 • knees-up
 • madinsane
 • begentle
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

20:07
8188 e1c5 500
Reposted fromstrofka strofka viaCattleya Cattleya
20:07
2721 b154
Reposted fromscorpix scorpix viaCattleya Cattleya
15:43
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianikotyna nikotyna
15:42
1152 98c4
Reposted frometerycznie eterycznie vianikotyna nikotyna
15:42
8739 b76e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianikotyna nikotyna
15:40
9390 64f6 500
Reposted fromfungi fungi vianikotyna nikotyna
15:38
Ludzie nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, dobrego czy złego człowieka, ale zawsze życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromnikotyna nikotyna
15:37
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr vianikotyna nikotyna
15:35
3367 8f59 500
Reposted fromLocco Locco vianikotyna nikotyna
15:28
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viaRudeGirl RudeGirl
15:28
0466 debf 500
Reposted fromemopanda emopanda viaFuel Fuel
15:26
15:25
5783 dfae
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaMerlinka Merlinka
15:23
8557 d176 500
Reposted fromwaniliia waniliia viaRudeGirl RudeGirl
15:22
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapleassure pleassure
15:21
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
15:21
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianoisetales noisetales
15:15
To ciało jest mi już zupełnie obce. Kiedyś było mi bliskie, było czymś, co pragnąłem mieć w dłoniach, marzyłem, aby leżeć obok niego, chciałem wdychać jego zapach, ale teraz, razem ze swoją zawartością, jest dla mnie po prostu jak pudło pełne rzeczy, które już do niczego nie służą, od których należy się odciąć, które najszybciej należy wynieść na śmietnik.
— Ślepnąc od świateł - J. Żulczyk
Reposted frommexii mexii viaBorderlineGirl BorderlineGirl
15:14
5482 ef81
Reposted fromnatinat natinat viaincompleta incompleta
15:08
To miłość Cie znajdzie, nie Ty ją.
— I.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.